Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GU7
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2K75
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2223
Новини Oбявления Съобщения Събития Заповеди Профил на купувача Търгове и конкурси Кариери COVID-19 Видеа

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 22.11.2023

Община Златица публикува тук актуалната информация, касаеща гражданите и бизнеса, важните съобщения до обществеността и календарът с организираните от нас събития през годината.